डेरा सतगुरु प्यारे दा

विच नारी दे डेरा सतगुरु प्यारे दा,
रूप साहा ना जावे धुनें वाले दा,

योगी सेवक बाल ब्रह्म चारी,
जिथे झुक्दी दुनिया सारी,
भगत दूर दूर तो आउंदे इथे नाम दी शिक्षा पाउंदे,
जगत सहारे दा,रूप साहा ना जावे धुनें वाले दा,

दरबार ते धुना जगता भगता नु प्यारा लगदा,
बाबा रुदुरु दी शान निराली मुड़े एहथो न कोई खाली
आखा दे तारे दा रूप साहा ना जावे धुनें वाले दा,

पंज पिपला दी लीला न्यारी हुंडी तन दी दूर बीमारी,
लवली भी दर ते आया तनु गुरा ने पार लंगाया,
कष्ट निवारे दा रूप साहा ना जावे धुनें वाले दा,