चलो चल रल मिल दर्शन कारिये

चलो चल रल मिल दर्शन कारिये सतगुरु नानक आये ने,
चलो चल भव सागर मिल तरिये कलयुग तारण आये ने,
सतगुरु नानक आये ने, सतगुरु नानक आये ने,
चलो चल रल मिल दर्शन कारिये सतगुरु नानक आये ने,


नानक आया नानक आया कल तारण गुरु नानक आया,
चीर हानीरा उपजिया इक नूर अवतार धारेया,
दसा नोहा दी किरत कर उस बाबे जग न तारेया,
चलो चल गुरा दा लड़ फड़िये जो कण कण विच समाये ने,
सतगुरु नानक आये ने, सतगुरु नानक आये ने,
चलो चल रल मिल दर्शन कारिये सतगुरु नानक आये ने,

सतगुरु खेड़ रचाया मेरा बाबा नानक आया,
सब के एक विचारिया उस वाणी नु उचारैया,
ओ सच्चा सौदा बोल्दा कर तेरा तेरा तोलदा,
सूरज नु पीठ विखा बाबा प् ठंडा पानी पाया,
चलो चल सत्संगत मिल तरिये के दुःख सारे दूर भगाये ने,
सतगुरु नानक आये ने, सतगुरु नानक आये ने,
चलो चल रल मिल दर्शन कारिये सतगुरु नानक आये ने,
download bhajan lyrics (160 downloads)