राख्यो बाबा जी को उत्सव

राख्यो बाबाजी को उत्सव प्यारा सांवरिया

महारे मन मे चाव घनेरो,करा स्वागत बाबा तेरो
महापर एक नजर तो फेरो प्यारा सांवरिया
फुलड़ा रो हार बनायो,थारे छप्पन भोग लाग्यो
थारे भगता ने बुलावायो प्यारा सांवरिया


महारो मण्डल बाबा छोटो, सुविधा रो थोरो टोटो
तूतो सेठ सावरो मोटो,प्यारा सांवरिया
थे मिनख पीड़ा जानो,भक्ता की भीड़ पिचानो
थाने आज पडलो आनो,प्यारा सांवरियादुनिया मे सगळे जाओ सन्मान मोकलो पाओ
थे महान भी आजमाओ,प्यारा सांवरिया
चरण में खुद बिछ जा स्या, थारा सगळा नाज उठास्या
थाने दिल स्यु आज बुला स्या प्यारा सांवरिया


भगता रो भीरी आयो,दरबार को मान बढ़ायो
प्रमया रो प्रेम सवायो,प्यारा सांवरिया
जय जय कार लगाने,वेगो सो काम पटाले
तू तो अवसर आज बुलाले प्यारा सांवरिया

संपादक-विजय डिडवानिया।
सरदारशहर,
जय श्री श्याम
download bhajan lyrics (70 downloads)