वृन्दावन वाला साड्डा यार जी

वृन्दावन वाला साड्डा यार जी,
जीहदे नाल पे गया साडा जी,
आज नच नच ढोल ते सारे भंगड़े पावा गे,
साहनु यार ने पाई चिठ्ठी वृन्दावन जावा गे ,

वृंदावन विच हर कोई राधा नाम के रस का,
पे गई जिसदी यारी वृन्दावन जान दा लगेया चस्का,
नजरा तो खिसक के फोटो दिल वसावा गे,
साहनु यार ने पाई चिठ्ठी वृन्दावन जावा गे ,

बारी बारी आइये दिल नहियो रज दा यार नु देखि जाइए,
सोहना एहना लगदा सहनु घुट कलेजे लाइए,
आज जाके सोहने नाल नैन लगावा गे,
साहनु यार ने पाई चिठ्ठी वृन्दावन जावा गे ,

पट्रोल महंगा डीजल महंगा हुंदा नही आना जाना,
किशोरी दास नु सोहने यार ने कर लिया दीवाना,
अज यार नु पाके कसमा घरे ले आवा गे,
साहनु यार ने पाई चिठ्ठी वृन्दावन जावा गे ,
श्रेणी
download bhajan lyrics (558 downloads)