ना रोको दुनिया वालो वृंदावन मैनु जान देयो

ना रोको दुनिया वालो वृंदावन मैनु जान देयो
मैं ता हो गई श्याम सुन्दर दी श्याम सुन्दर दी रहन देयो

मेहला दी रानी मीरा ने प्रीत श्याम नाल लाई सी
दुखड़े सेह्के मोहन मिलदा मैनु वी दुखड़े सह लेन देयो
मैं ता हो गई श्याम सुन्दर दी श्याम सुन्दर दी रहन देयो
ना रोको.........

श्याम सुन्दर दा दर्शन करके मैं तिरथ करना भुल गई
जग भुल्या ते श्याम मिलदा मैनु भुल्या रह लेन देयो
मैं ता हो गई श्याम सुन्दर दी श्याम सुन्दर दी रहन देयो
ना रोको........

मेरे दिल विच प्रेम उछाला उठदिया वस मेरे दी गल नही
मेरी अखिया विचो अंजू बहन्दे बहन्दे है बहन देयो
मैं ता हो गई श्याम सुन्दर दी श्याम सुन्दर दी रहन देयो
ना रोको.........
श्रेणी
download bhajan lyrics (110 downloads)