उन्हा दी हो गई बल्ले बल्ले

मेरा सावरा सुनेहे जिनु कल्ले
उन्हा दी हो गई बल्ले बल्ले

इसदी बंसी देवे होका
श्याम मिलन दा एहो मोका
भावे रल मिल आओ भावे कल्ले
उन्हा दी.........

किसे चीज दी कमी ना रहन्दी
सुरत जिनहा दी श्याम च रहन्दी
रहन्दे हरि दे प्यार विच चल्ले
उन्हा दी........

श्याम सुनेहे दिला विच पाये
ऐना विच डाक दे आये
हो गये जिस्दे जिस्दे भाग सवल्ले
उन्हा दी..........
श्रेणी
download bhajan lyrics (108 downloads)