तेरी भगती नचाउंदी आ वे सहनु केह्डा आवे नचना

तेरी भगती नचाउंदी आ वे सहनु केह्डा आवे नचना,

संग पई दे मेरा सोहरा भी लड़ दा,
मेरी सास लड़ौंदी आ वे सहनु केह्डा आवे नचना,

संग पई दे देवर भी लड़ दा,
दरानी लड़ौंदी आ वे सहनु केह्डा आवे नचना,

संग पई दे मेरा जेठ भी लड़ दा,
जेठानी लड़ौंदी आ वे सहनु केह्डा आवे नचना,
download bhajan lyrics (669 downloads)