भोलेया तू भोला की की कम करदा

भोलेया तू भोला की की कम करदा ,
भुता दी बारात देख दिल डर दा,

दूध ना तू पीवे दूध नाल नहा लावे,
अक ते धतूरे दा तू भोग ला लावे,
नागा नाल गले दा शृंगार करदा,
भोलेया तू भोला की की कम करदा ,

जोगी वाला भेस भोले ने बनाया है,
देव लोक सारा देखन न आया है,
नचो गाओ सब न हुकम करदा,
भोलेया तू भोला की की कम करदा ,

मथे ते भभूति लाई ए मसान दी,
गोरा मियां सारी ही रम्ज जांदी,
माहि शिव सब ते कर्म करदा,
भुता दी बारात देख दिल डर दा,

श्रेणी
download bhajan lyrics (121 downloads)