मेरा प्यारा श्याम आया नी मैं शगन मनावा

मेरा प्यारा श्याम आया नी मैं शगन मनावा
नी मैं शगन मनावा नी मैं वारि जावा

शगना दिया राता आईया शगना दे होण सवेरे
शगना पीछे मैं वी आईया श्याम आया घर मेरे
नी मैं.......

शगना दा मैं मुकुट बनावा शगना दी पावा माला
शगना दा पीतांबर ओढ़े आया शगना वाला
नी मैं........

रल मिल सारिया सखिया आईया ले आईया वधाईयां
शगना दे वेडे बजे वजन शगना दी शहनाईया
नी मैं..........
श्रेणी
download bhajan lyrics (808 downloads)