मैं लड़ लगाया तेरे तू शर्मा रख माये

कदमा दे नाल आँख ला ले न करि मैनु वख माये,
मैं लड़ लगाया तेरे तू शर्मा रख माये

तेरे वाजो केहड़ा मेरा तू ही वस् खा जेहड़ा मेरा,
मैनु ता बस थोड़ तेरी है एथे ओथे थोड़ तेरी है,
दर न हशर दा ओहनू कोई तू किती जिद्दी पख माये,
मैं लड़ लगाया तेरे तू शर्मा रख माये

दुखड़े तनु खोल सुनावा तेरे वाजो किस वाल जामा,
सारे तेथो खैरा मंगदे अपने रंग विच माये रंग दे,
सो रब दी तेरे दर दे मेरे तो चंगे कख माये ,
मैं लड़ लगाया तेरे तू शर्मा रख माये
download bhajan lyrics (125 downloads)