बस एहो अरदास गुरु जी बस एहो अरदास

बस एहो अरदास  गुरु जी बस एहो अरदास,
दूर करि न चरना कोलो रखी हर दम पास,
बस एहो अरदास  गुरु जी बस एहो अरदास,

गुण अवगुण न वेख आसा दे वेख न दोश तू कोई,
बस वड्याई देख तू अपनी तुझपे जाचे है सोये,
तू दाता मैं हां दास तेरा तू अमृत मैं प्यास,
बस एहो अरदास  गुरु जी बस एहो अरदास,

सेवा करिये सिमरन करिये सत्संग दे विच आके,
भूल जाइये सारी दुनिया नु ध्यान तेरा इक ला के,
होर नहीं कुछ मंगना तेतो करदे पूरी आस,
बस एहो अरदास  गुरु जी बस एहो अरदास,

नाल अस्सा नु जोड़ी रखी सतगुरु मेरे प्यारे,
इको साहरा तेरा सच्चा झूठे सकल सहारे,
दावा डोल तू हों न देवी साहिल दा विश्वाश,
बस एहो अरदास  गुरु जी बस एहो अरदास,
download bhajan lyrics (174 downloads)