मन्दिर वैष्णो दा आ आया

चढ़ जा चढ़ाइया नु जैकारा बोल के
मन्दिर वैष्णो दा आ आया
वैष्णो दा आ आया मन्दिर वैष्णो दा आ आया

बाण गंगा विच पहले नहाओ
तन और मन नु शुद्ध बनाओ
पहले पौडी चढ़ जो जैकारा बोल के
मन्दिर........

पहले पहले दर्शन मैया जी दे पाये
जगदम्बे ने जिथे पैर जमाये
चरन पादुका खोल दो जैकारा बोल के
मन्दिर........

दुजा दर्शन आदकवारी
मैया जी ने किती ऐथे शेर सवारी
गरवजून लन्जो जैकारा बोल के
मन्दिर.........

हाथी मथे दी कठिन चढ़ाई
सांझी छत हुन सामने आई
पर्वता नु चीर दो जैकारा बोल के
मन्दिर..........
download bhajan lyrics (476 downloads)