सौन तोह पहले मंगले

सौन तोह पहले मंगले  तेरे सपने पुरे कर देगी
तेरे जागन से पहले माँ तेरी झोली भर देगी,
सौन तोह पहले मंगले  तेरे सपने पुरे कर देगी

तेरे दिल दा हाल की होया किवे लोका नु समजाये गा,
जग दिंदा है झूठे लारे धोखा जग तो खाये गा,
झंडे वाली मइयां तेरे सिर उते हथ थर दये गी,
तेरे जागन से पहले माँ तेरी झोली भर देगी,
सौन तोह पहले मंगले  तेरे सपने पुरे कर देगी

अम्बे भोली मइयां तनु गोदी विच बिठाये गी,
तेरे हंजू पुंज के मैया तनु लाड लड़ाये गी,
संकट हरनी मइयां तेरी इक चिंता हर लायेगी,
तेरे जागन से पहले माँ तेरी झोली भर देगी,
सौन तोह पहले मंगले तेरे सपने पुरे कर देगी

चंचल मन माँ दा होजा छड़ झूठी दुनिया दारी नु,
तरुण सागर दी गल मन ले तू ध्याले मात प्यारी नु,
दिल तो मना ले माँ नु वर दाती तनु वर देगी,
तेरे जागन से पहले माँ तेरी झोली भर देगी,
सौन तोह पहले मंगले तेरे सपने पुरे कर देगी