कोई कहंदा बाबा नानक कोई कहंदा पीर ऐ

मस्ती दे विच बेठे गुरु मस्त फ़कीर ऐ,
कोई कहंदा बाबा नानक कोई कहंदा पीर ऐ,

अमृत वेले उठ गुरु जी गुरु की वाणी पड़ दे,
आउंदे जांदे राही ओहना दे चरना विच खड दे,
सब नु वंडी जावे नाम दी जागीर वे,
कोई कहंदा बाबा नानक कोई कहंदा पीर ऐ,

बेबे नानकी याद है करदी वीर मेरा घर आवे,
मेरे हथ दी पकी रोटी आके वीरा खावे,
मक्की दी रोटी साग सरो दा नाल खीर ऐ,
कोई कहंदा बाबा नानक कोई कहंदा पीर ऐ,

तेरा तेरा करदा बाबा नाम दा पाठ पडावे,
जो चरना विच आके बेह्न्दा खाली कदे न जावे,
भेना नु वीर मनावे सच दी तस्वीर ऐ,
कोई कहंदा बाबा नानक कोई कहंदा पीर ऐ,
download bhajan lyrics (507 downloads)