असा सतगुरु डेरे जाना

असा सतगुरु डेरे जाना भगतो चलो चलिये,
असा गुरआ दा दर्शन पाना भगतो चलो चलिये,
असा सतगुरु डेरे जाना भगतो चलो चलिये,

गुरु दर्शन बिन की आ मैं जीना,
असा गुरु चरना विच रहना ओ भगतो चलो चलिये,
चलो द्वारे चलिये गुरा दे दर्शन करिये,
असा सतगुरु डेरे जाना भगतो चलो चलिये,

अमृत वेले उठ ध्यान लगावा,
सत्गुरा सीमरा नाम द्यावा,
फिर गुरा दे दर्शन पान भगतो चलो चलिये,
असा सतगुरु डेरे जाना भगतो चलो चलिये,

गुरु बिन ज्ञान कहा से पावा,
तेरा दर छड़ होर किथे जावा,
आसा नाम तेरा ध्याना भगतो चलो चलिये,
असा सतगुरु डेरे जाना भगतो चलो चलिये,
download bhajan lyrics (332 downloads)