लावा लेनियाँ भोले दे नाल

भावे युग बीते भावे साल लावा लेनियाँ भोले दे नाल,

भावे ओह जंगला विच रेह्न्दा,
सारा जग ओहनू योगी कहंदा,
भावे गल सरपा दी माल,
लावा लेनियाँ भोले दे नाल,

जन्मा तो मैं शिव दी दासी दर्शन लई मेरी अखियां प्यासी,
हर पास मैनु शिव दी भाल,
लावा लेनियाँ भोले दे नाल,

एह दीपक मेरे दिल दा कहना,
मैं शंकर दी होक रहना,
रख्या मैनु जिस भी हाल,
लावा लेनियाँ भोले दे नाल,
श्रेणी
download bhajan lyrics (131 downloads)