की कहने की कहने मेरे रामा पीर दे

भजदे ढोल ते छेने सुगना दे वीर दे,
की कहने की कहने मेरे रामा पीर दे,

धरती नचे अम्बर नचे नच्दे चंद सितारे,
एसी किरपा करती बाबा हो गये वारे न्यारे,
मेले लगदे रहने मेरे रामा पीर दे,
की कहने की कहने सुगना दे वीर दे,

नाम तेरे दी एसी मस्ती सब भगता ते चड गई,
भव सागर विच डूबदी वेह्डी तेरे आसरे तर गई,
जावा बलिहार कि केहने मेरे रामा पीर दे,
की कहने की कहने सुगना दे वीर दे

जो भी आया दर तेरे ते सबना ने तर जाना,
लक्की वांगु नाम तेरे विच रंगिया जिहने वाना,
सोनू तू मन ले कहने मेरे रामा पीर दे,
की कहने की कहने सुगना दे वीर दे

गायक लक्की शेखावत 9463501003
download bhajan lyrics (271 downloads)