जय नंदनंदन सुखधाम हरे

जय नंदनँदन सुखधाम हरे,
गोपी जन वल्लभ श्याम हरे ।

जय जीवन धन ब्रजबाम हरे,
विहरत वृन्दावन धाम हरे ।

जय ललितादिक ब्रजबाम हरे,
सँग मनसुख अरु श्रीदाम हरे ।

जय कोटि काम अभिराम हरे,
रस बरसावत ब्रजधाम हरे ।

जय नंद यशोमती बाम हरे,
चेरे ‘कृपालु’ बिनु दाम हरे ।
download bhajan lyrics (389 downloads)मिलते-जुलते भजन...