साहनु ले चल अपने नाल जोगियां ले चल वे

ले चल वे ले चलवे,
कदे साडा भी कर ले ख्याल जोगियां ले चल वे,
साहनु ले चल अपने नाल जोगियां ले चल वे,

धुनें झोली चिमटे वाला सारी दुनिया दा रखवाला,
तेरी लीला अप्रम पार जोगियां ले चल वे,
साहनु ले चल अपने नाल जोगियां ले चल वे,

जी करदा तनु वेखि जावा इक पल भी न नजर हटावा,
तेरी शक्ति अजब कमाल जोगियां ले चल वे,
साहनु ले चल अपने नाल जोगियां ले चल वे,

जो भी तेरे दर ते आवे खाली झोली भर ले जावे,
करे सब नु मालामाल जोगियां ले चल वे,
साहनु ले चल अपने नाल जोगियां ले चल वे,