मेरी मटकी नु हाथ ना लायी

लायी लायी लायी वे श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
मटकी नु हाथ ना लायी मटकी नु हाथ ना लायी

जे श्यामा मेरा टिका छेड़े
इक ते बदले दो श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
लायी.......

जे श्यामा मेरे कुण्डल छेड़े
इक ते बदले दो श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
लायी.......

जे श्यामा मेरे कंगन छेड़े
इक ते बदले दो श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
लायी.......

जे श्यामा मेरी साड़ी छेड़े
इक ते बदले दो श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
लायी......

जे श्यामा मेरी पायल छेड़े
इक ते बदले दो श्यामा मेरी मटकी नु हाथ ना लायी
लायी.......
श्रेणी
download bhajan lyrics (162 downloads)