सुन मुरली दी मीठी मीठी तान वे राधा हो हो गई कुर्बान वे

सुन मुरली दी मीठी मीठी तान वे राधा हो हो गई कुर्बान वे,

मुरली दी तान सुन राधा रानी डोल दी,
राधे कृष्णा राधे कृष्णा मुरली पई है बोल्दी,
राधा मुरली ते कान्हा ओहदी तान वे
मैं ता हो हो गई कुर्बान वे,

जद तक राधे कृष्ण नैन नही रज्दे,
सोहने सोहने मुखड़े ते हासे कीने सजदे,
दो जिस्म ते इक दोनों जान ने,
मैं ता हो हो गई कुर्बान वे,

इक वारि राधे कृष्णा मुखो जो भी बोल दे,
सुतेया नसीबा वाले तालेया नु खोल दे,
वारे वारे जावा जोड़ी एह महान ते,
मैं ता हो हो गई कुर्बान वे,
श्रेणी
download bhajan lyrics (581 downloads)