नाम दी रत्ती ने

तारना वे तेनु राम दी रती ने,
राम दी रती ने तेनु श्याम दी रती ने,
तारना वे तेनु शाम दी रती ने,

तारना वे तेनु शिव दी रती ने,
शिव दी रती ने तेनु गोरा दी रती ने,
तारना वे तेनु शिवा .........


तारना वे तेनु राम दी रती ने,
राम दी रती ने तेनु सीता दी रती ने,
तारना वे तेनु राम .........

तारना वे तेनु श्याम दी रती ने,
श्याम दी रती ने तेनु राधा दी रती ने,
तारना वे तेनु .........

तारना वे तेनु पौनाहारी दी रती ने,
पौनाहारी दी रती ने तेनु दुधाधारी दी रती ने,
तारना वे तेनु ..........

तारना वे तेनु गुरा दी रती ने,
गुरा दी रती ने तेनु नाम दी रती ने,
तारना वे तेनु ....... .

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ  
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਗੌਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਮ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਧਾ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਜੋਗੀ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨੇ
ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲ ਰਾਮੂਰਤੀ ਭੋਪਾਲ
श्रेणी
download bhajan lyrics (638 downloads)