मेरा श्याम सोहना सोहना नी हारावाला

मेरा श्याम सोहना सोहना नी हारावाला

आ वे श्यामा बह वे श्यामा इक गल तैनू सुनावा
मथा तेरा ऐना सोहना मुकटा नाल सजावा
मेरा श्याम..........

आ वे श्यामा बह वे श्यामा इक गल तैनू सुनावा
कान तेरे बड़े सोहने कुंडला नाल सजावा
मेरा श्याम.........

आ वे श्यामा बह वे श्यामा इक गल तैनू सुनावा
होंट तेरे बड़े सोहने मुरली नाल सजावा
मेरा श्याम.........

आ वे श्यामा बह वे श्यामा इक गल तैनू सुनावा
राधा तेरी बड़ी कोमल जोडी नाल सजावा
मेरा श्याम.........
श्रेणी
download bhajan lyrics (559 downloads)