आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे

आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे जी गड़ी चली कांशी शहर नु,
जीने लेने ओहदे नाम दे हुलारे जी गड्डी चली कांशी शहर नु,
आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे.......

भागा वाले लोक जेह्ड़े गडी विच वेह गये,
कई ता विचारे बस सोचदे ही रह गये,
कम कार साड़े गुरा दे सहारे गड्डी चली कांशी शहर नु,
आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे.......

खडके स्टेशना ते करदे त्यारियां,
ख़ुशी विच नच दियां संगता ने सारियां,
उची उची देखो लौंदे ने जय कारे गड्डी चली कांशी शहर नु,
आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे.......

रहिये वाले रोशन की सोचदा विचार दा,
सतगुरु कांशी वाला सब नु है तार दा,
ओहदे नाम वाले लुट लो नजारे गड्डी चली कांशी शहर नु,
आजो चलिये जी गुरा दे दुआरे.......


ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਜਿਨੇ ਲੈਣੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ
ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ
ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੱਡੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ

ਖੜਕੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਉਚੀ ਉਚੀ ਦੇਖੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈ ਕਾਰੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ

ਰਹਿਪੇ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਰ ਦਾ
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਲੋ ਨਜਾਰੇ  ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ

ਭਜਨ ਲੇਖਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿਪੇ ਵਾਲਾ
(ਮੋ)9878108448
download bhajan lyrics (715 downloads)