आज गौरा ते शिव दा विआह

आज गौरा ते शिव दा विआह
शिव दूल्हा बनिया है

बनके बाराती आज भरमा जी आये ने
भरमा जी आये ने भरमाणी नु ले आये ने
उंहा दोवा दे फेरे दित्ते करा
शिव दूल्हा...........

बनके बाराती आज विष्णु जी आये ने
विष्णु जी आये ने लष्मी नु ले आये ने
गौरा रानी नु दित्ता है विआह
शिव दूल्हा............

बनके बाराती आज श्याम जी आये ने
श्याम जी आये ने राधा जी नु ले आये ने
मेरे श्याम तू बंसी बजा
शिव दूल्हा............

बनके बाराती आज शेरावाली आयी है
शेरावाली आयी है भगता नु ले आयी है
भगता नु चड्या है चा
शिव दूल्हा..........
download bhajan lyrics (331 downloads)