ना लोड जोगियां नोटा दी

ला ले गुफा दे डेरे में बड़े कट ले घुमन गेरे मैं ,
मेरी खैर झोली विच पा दे ना लोड जोगियां नोटा दी,
बस नाम दा रंग चढ़ा दे ना लोड जोगियां नोटा दी,

तंदरुस्ती दा वरदान दई मन बुरे पास न जान दई,
जीन दी चज सीखा दे ना लोड जोगियां नोटा दी,

मेहनत दी आदत पा देवी एह सब न गल समजा देवी,
मेहरा दी नजर घुमादे,ना लोड जोगियां नोटा दी,

जी बंदगी दे विच लग जावे दुःख जिंदगी विचो भज जावे,
जिंदगी नु स्वर्ग बनावे न लोड जोगियां नोटा दी,

क्यों नूर दी किस्मत खोटी का नाले खंडा हक दी रोटी आ,
ओहदा बेडा बने ला दे ना लोड जोगियां नोटा दी,
download bhajan lyrics (67 downloads)