लगियाँ प्रेम दिया अखियां

लगियाँ प्रेम दिया अखियां नहीं माँ नाल पौणाहारी दे,
नाल पौणाहारी दे नाल दूधाधारी दे,
लगियाँ प्रेम दिया अखियां......

जोगी मेरा चिमटे वाला,
चिमटा लया दे मेरी माँ नाल पौणाहारी दे,
लगियाँ प्रेम दिया अखियां...

जोगी मेरा सींगिया वाला,
सिंघी लया दे मेरी माँ नाल पौणाहारी दे,
लगियाँ प्रेम दिया अखियां........

जोगी मेरा झोली वाला,
झोली लया दे मेरी माँ नाल पौणाहारी दे,
लगियाँ प्रेम दिया अखियां...

जोगी मेरा धुनें वाला,
धूना तू ला दे मेरी माँ नाल पौणाहारी दे,
लगियाँ प्रेम दिया अखियां
download bhajan lyrics (785 downloads)